راه اندازی کلینیک زیبایی
راه اندازی سالن زیبایی

راه اندازی کلینیک زیبایی

شرکت های vqs با مدیریت وحید قاسمی, کارآفربن موفق و جوان کشورمان برای اشتغالزایی جوانان و سرمایه گذاری مطمئن هم وطنان خود اقدام به راه اندازی کلینیک زیبایی با داشتن مرکز لیزر و اعطاء حق برند VQS و دستگاه لیزر و همچنین راه اندازی خدمات پوست و مو در سرتاسر ایران نموده و در حال حاضر نیز این همکاری در راه اندازی کلینیک زیبایی و کلینیک پوست و مو با جوانان کم سرمایه و یا سرمایه گذاران موفق و علاقمند به این زمینه فعالیت ادامه دارد.

نحوه این همکاری ؟

وحید قاسمی, کارآفرین موفق کشورمان با داشتن ایده های راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در مشغلی که متقاضی بروز و فراوان دارند, در سال 1400 اقدام به راه اندازی کلینیک زیبایی و کلینیک پوست و مو با داشتن مرکز لیزر نمود و این راه اندازی کلینیک زیبایی و پوست و مو همچنان ادامه دارد. شما میتوانید با اراتباز گرفتن با کارشناسان این شرکت و سپس ارتباط مستقیم با استاد وحید قاسمی مشاوره های لازم برای راه اندازی این شغل پردرآمد نمایید.

شماره تماس شرکت: 02188563734

شماره تماس کارشناس: 09109698061

درآمد کلینیک زیبایی

وحید قاسمی, مدیر شرکت های vqs و در حال حاضر موسس ده ها کلینیک زیبایی و پوست و مو در شهر های مختلف ایران, درآمد کلینیک زیبایی و درآمد کلینیک پوست و مو را از سی تا صد میلیون تومان برآورد نموده است. همانطور که میدانید این روز ها داشتن یک کلینیک با خدمات زیبایی و پوست و مو از پردرآمد ترین مشاغل بوده و با داشتن پلن های تبلیغاتی و مدیریتی درست با کمک شرکت vqs با مدیریت وحید قاسمی میتوانید به راحتی به این درآمد های میلیونی دست یابید.

پیام وحید قاسمی: خدا را شاکرم که پس از گذرندان مراحل قانونی و اخذ مجوز های لازم برای تاسیس کلینیکهای پوست و مو, خدمات زیبایی و سایر خدمات شرکت های vqs توانسته ام تا کنون ده ها کلینیک زیبایی در شهر های مختلف هر استان و در سرتاسر کشور راه اندازی نموده و با داشتن برنامه های تبلیغاتی و مدیریتی و استراتژی های هدفمند هر یک از این کلینیک ها را به درآمد های میلیونی رسانده و به هدف اصلی کارم یعنی رضایتمندی مشتریانم برسم.

راه اندازی سالن زیبایی

شرکت های vqs با مدیریت وحید قاسمی, کارآفربن موفق و جوان کشورمان برای اشتغالزایی جوانان و سرمایه گذاری مطمئن هم وطنان خود اقدام به راه اندازی سالن زیبایی و اعطاء حق برند VQS و دستگاه لیزر و همچنین راه اندازی خدمات پوست و مو در سرتاسر ایران نموده و در حال حاضر نیز این همکاری در راه اندازی سالن زیبایی با جوانان کم سرمایه و یا سرمایه گذاران موفق و علاقمند به این زمینه فعالیت ادامه دارد.

نحوه این همکاری ؟

وحید قاسمی, کارآفرین موفق کشورمان با داشتن ایده های راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در مشغلی که متقاضی بروز و فراوان دارند, در سال 1400 اقدام به راه اندازی سالن زیبایی و آرایشگاه با داشتن مرکز لیزر نمود و این راه اندازی سالن زیبایی و آرایشگاه همچنان ادامه دارد. شما میتوانید با اراتباز گرفتن با کارشناسان این شرکت و سپس ارتباط مستقیم با استاد وحید قاسمی مشاوره های لازم برای راه اندازی این شغل پردرآمد نمایید.

شماره تماس شرکت: 02188563734

شماره تماس کارشناس: 09109698061

درآمد سالن زیبایی

وحید قاسمی, مدیر شرکت های vqs و در حال حاضر موسس ده ها سالن زیبایی در شهر های مختلف ایران, درآمد سالن زیبایی را از سی تا صد میلیون تومان برآورد نموده است. همانطور که میدانید این روز ها داشتن یک سالن زیبایی با خدمات زیبایی و متد های آرایشی و زیبایی جدید و مدرن از پردرآمد ترین مشاغل بوده و با داشتن پلن های تبلیغاتی و مدیریتی درست با کمک شرکت vqs با مدیریت وحید قاسمی میتوانید به راحتی به این درآمد های میلیونی دست یابید.

پیام وحید قاسمی: خدا را شاکرم که پس از گذرندان مراحل قانونی و اخذ مجوز های لازم برای تاسیس سالن های زیبایی و آرایشگاه و سایر خدمات شرکت های vqs توانسته ام تا کنون ده ها کلینیک زیبایی در شهر های مختلف هر استان و در سرتاسر کشور راه اندازی نموده و با داشتن برنامه های تبلیغاتی و مدیریتی و استراتژی های هدفمند هر یک از این سالن ها را به درآمد های میلیونی رسانده و به هدف اصلی کارم یعنی رضایتمندی مشتریانم برسم.